Ceník platný od 1.11.2016. Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu včetně DPH 21%.
Vše na splátky bez navýšení.

Osobní automobil (B)
10300,- Kč
Nákladní automobil (C)
18500,- Kč
Kondiční jízda (B)
450,- Kč
Kondiční jízda (C)
600,- Kč
Odebraný ŘP (B)
2500,- Kč
Odebraný ŘP (C)
5000,- Kč
Pravidelné (profesní) školení
1020,- Kč
Referentské školení (BOZP)
300,- Kč
Vstupní školení 140 hodin
18150,- Kč
Vstupní školení 280 hodin
24200,- Kč
Vstupní školení 35 hodin
6500,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření
1800,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření – odebraný ŘP
2300,- Kč

Poplatky MěÚ – odbor dopravy

Poplatek se platí v pokladně MěÚ Uherský Brod

První zkouška
700,- Kč

Opakované zkoušky

Zkouška Pravidla o provozu na pozemních komunikacích
100,- Kč
Zkouška ovládání a údržba vozidla
200,- Kč
Zkouška z praktické jízdy
400,- Kč