Profesní školení a zákon č. 374/2007 Sb.

Zákon č.374/2007 Sb. byl schválen 6.12.2007 a je účinný od 1.4.2008. Zákon zásadním způsobem změnil povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu, co do osob, kterých se dotýká i co do poskytovatelů školení.

Dne 31.3.2008 skončila dřívější podoba povinného školení řidičů nákladních vozidel nad 7500 kg a autobusů podle předchozího znění zákona č.247/2000 Sb. Nyní by již řidiči měli mít vyměněny svoje profesní průkazy za nové.

Nově se povinnost školení podle tohoto zákona vztahuje i na řidiče vozidel, kteří řídí vozidla podskupiny C1, tedy již od 3500 kg.

Pravidelné školení pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Je třeba upozornit řidiče, že není vhodné nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí střediska musí 5 dní předem oznámit obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.

NOVINKA OD 1.8.2011 – profesní průkaz za 35 hodin „obnovovacího školení“

Novela zákona č. 247/2000 Sb. umožňuje získání profesního průkazu po absolvování 35 hodin školení. Novinka se týká pouze těch řidičů, kteří získali řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E do 10.9.2009 nebo řidičské oprávnění skupin D,DE,D1,D1E do 10.9.2008.