Dle § 87a odst. 4 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou dopravně psychologické vyšetření povinni absolvovat:

1. ŘIDIČI – profesionálové a vybodovaní řidiči

 • Zákon č. 133/2011 Sb.
  • řidiči vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy, řidiči převážejících nebezpečný náklad, bagristé a jeřábníci,
  • řidiči speciálních vozidel s předností jízdy, používající výstražné zvukové či světelné signály (sanitky, hasiči a policie),
  • řidiči tramvají a busů MHD,
  • řidiči, kteří si rozšiřují své řidičské oprávnění o skupiny C, E a D,
  • vybodovaní řidiči žádající o vrácení řidičského oprávnění dle § 123d odst. 3 Zákona č. 133/2011 Sb. (jímž se mění Zákon č. 361/2000 Sb.)

Dle Zákona č. 247/2000 Sb. jsou dopravně psychologické vyšetření povinni absolvovat také:
2. UČITELÉ AUTOŠKOL

Nový Zákon č. 101/2013 Sb. platný od 1. 7. 2013 ukládá povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření také pro:
3. ŘIDIČE PO ZÁKAZU ČINNOSTI


Nezapomeňte:

 1. vzít s sebou brýle na čtení, příp. naslouchadla (pokud je nosíte)
 2. vzít s sebou platný občanský a řidičský průkaz
 3. přinést k vyšetření výpis z evidenční karty řidiče, který získáte v místě vydání vašeho řidičského oprávnění – tj. na dopravním oddělení příslušného městského úřadu
 4. Řidiči, kteří mají odebraný ŘP a potřebují vyšetření k jeho navrácení si musí s sebou přinést i lékařský posudek od svého obvodního lékaře.
 5. min. 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje
 6. dostavit se odpočinutý, vyspaný a v dobré zdravotní, tj. psychické a fyzické kondici

Dopravně psychologické vyšetření:

 • trvá cca 4- 5 hodin
 • není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou
 • hradí je řidič, případně jeho zaměstnavatel a to hotově přímo na místě (pokud není předem dohodnuto jinak)

Posudek z vyšetření obdržíte ihned po skončení psychotestů.
S výsledky vyšetření je řidič seznámen ihned po vyhodnocení výsledků a to v závěrečném pohovoru. Je přitom upozorněn současně i na možná rizika dopravního chování vzhledem k případné nehodovosti apod.

Celé vyšetření je ukončeno předáním závěrečné písemné zprávy o výsledku vyšetření psychické způsobilosti psychologem, a to dle § 87a Zákona č. 411/2005. Tato zpráva je podkladem k posudku o celkové zdravotní způsobilosti řidiče, který vydává praktický nebo závodní lékař. Informace získané během vyšetření jsou důvěrné a podléhají Zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.


Termíny:

Na volné termíny volejte: 572 632 200 nebo 739 510 471.

Nové psychologické vyšetření zahajujeme vždy po dosažení minimálního počtu uchazečů.

Tyto stránky používají soubory cookies, které jsou využity pro sledování návštěvnosti těchto stránek. Veškerá data jsou anonymizována a nejsou využita pro žádné jiné účely. Pokud se rozhodnete nesouhlasit, nebudou využity ani tyto vaše anonymizované údaje. Souhlasím, Nesouhlasím
608