Dle § 87a odst. 4 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou dopravně psychologické vyšetření povinni absolvovat:

1. ŘIDIČI – profesionálové a vybodovaní řidiči

 • Zákon č. 133/2011 Sb.
  • řidiči vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy, řidiči převážejících nebezpečný náklad, bagristé a jeřábníci,
  • řidiči speciálních vozidel s předností jízdy, používající výstražné zvukové či světelné signály (sanitky, hasiči a policie),
  • řidiči tramvají a busů MHD,
  • řidiči, kteří si rozšiřují své řidičské oprávnění o skupiny C, E a D,
  • vybodovaní řidiči žádající o vrácení řidičského oprávnění dle § 123d odst. 3 Zákona č. 133/2011 Sb. (jímž se mění Zákon č. 361/2000 Sb.)

Dle Zákona č. 247/2000 Sb. jsou dopravně psychologické vyšetření povinni absolvovat také:
2. UČITELÉ AUTOŠKOL

Nový Zákon č. 101/2013 Sb. platný od 1. 7. 2013 ukládá povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření také pro:
3. ŘIDIČE PO ZÁKAZU ČINNOSTI


Nezapomeňte:

 1. vzít s sebou brýle na čtení, příp. naslouchadla (pokud je nosíte)
 2. vzít s sebou platný občanský a řidičský průkaz
 3. přinést k vyšetření výpis z evidenční karty řidiče, který získáte v místě vydání vašeho řidičského oprávnění – tj. na dopravním oddělení příslušného městského úřadu
 4. Řidiči, kteří mají odebraný ŘP a potřebují vyšetření k jeho navrácení si musí s sebou přinést i lékařský posudek od svého obvodního lékaře.
 5. min. 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje
 6. dostavit se odpočinutý, vyspaný a v dobré zdravotní, tj. psychické a fyzické kondici

Dopravně psychologické vyšetření:

 • trvá cca 4- 5 hodin
 • není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou
 • hradí je řidič, případně jeho zaměstnavatel a to hotově přímo na místě (pokud není předem dohodnuto jinak)

Posudek z vyšetření obdržíte ihned po skončení psychotestů.
S výsledky vyšetření je řidič seznámen ihned po vyhodnocení výsledků a to v závěrečném pohovoru. Je přitom upozorněn současně i na možná rizika dopravního chování vzhledem k případné nehodovosti apod.

Celé vyšetření je ukončeno předáním závěrečné písemné zprávy o výsledku vyšetření psychické způsobilosti psychologem, a to dle § 87a Zákona č. 411/2005. Tato zpráva je podkladem k posudku o celkové zdravotní způsobilosti řidiče, který vydává praktický nebo závodní lékař. Informace získané během vyšetření jsou důvěrné a podléhají Zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.


Termíny:

Na volné termíny volejte: 572 632 200 nebo 739 510 471.

Nové psychologické vyšetření zahajujeme vždy po dosažení minimálního počtu uchazečů.