Povinnost se nevztahuje na řidiče:

  1. Vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/hod.
  2. Vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky.
  3. Vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv.
  4. Vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby.
  5. Vozidel ve zkušebním provozu.
  6. Vozidel používaných při výcviku.
  7. Vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče.
  8. Vozidel používaných pro vlastní potřebu.
  9. Zemědělských a lesnických traktorů

Nejvýznamnější výjimka bude podle částí 7. a 8. Ze školení vyjímá řidiče vozidel, používaných pro vlastní potřebu. Podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě je doprava pro vlastní potřebu taková doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

Tyto stránky používají soubory cookies, které jsou využity pro sledování návštěvnosti těchto stránek. Veškerá data jsou anonymizována a nejsou využita pro žádné jiné účely. Pokud se rozhodnete nesouhlasit, nebudou využity ani tyto vaše anonymizované údaje. Souhlasím, Nesouhlasím
598