Řidiči, kteří získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouško z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí.
Vstupní školení zahrnuje teoretickou část (výuku) a praktickou část (výcvik). Výuka se dělí na společnou část, která je stejná pro řidiče všech vozidel a na zvláštní část, určenou řidičům vozidel určených k přepravě nákladu nebo k přepravě osob.

Vstupní školení jako celek není univerzální a každý řidiče, který chce získat průkaz profesní způsobilosti řidiče pro obě kategorie vozidel se musí podrobit dvěma vstupním školením. Při druhém vstupním školení se takový řidič podrobí pouze zvláštní části výuky pro danou kategorii vozidla a celému výcviku.