Obsah školení

  1. Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
  2. Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
  3. Bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla
  4. Poskytování služeb logistiky
  5. Hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
  6. Sociálně – právní prostředí v silniční dopravě
  7. Zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
  8. Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin a rozšířené školení v rozsahu 280 hodin. Volba školení v základním nebo rozšířeném rozsahu záleží na rozhodnutí každého žadatele. Rozhodnutí bude záviset na minimálním věku řidiče vozidel, na které se povinné zdokonalování odborné způsobilosti vztahuje.