Obsah školení

  1. Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
  2. Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
  3. Bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla
  4. Poskytování služeb logistiky
  5. Hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
  6. Sociálně – právní prostředí v silniční dopravě
  7. Zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
  8. Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin a rozšířené školení v rozsahu 280 hodin. Volba školení v základním nebo rozšířeném rozsahu záleží na rozhodnutí každého žadatele. Rozhodnutí bude záviset na minimálním věku řidiče vozidel, na které se povinné zdokonalování odborné způsobilosti vztahuje.

Tyto stránky používají soubory cookies, které jsou využity pro sledování návštěvnosti těchto stránek. Veškerá data jsou anonymizována a nejsou využita pro žádné jiné účely. Pokud se rozhodnete nesouhlasit, nebudou využity ani tyto vaše anonymizované údaje. Souhlasím, Nesouhlasím
582