Povinnost se nevztahuje na řidiče:

  1. Vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/hod.
  2. Vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky.
  3. Vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv.
  4. Vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby.
  5. Vozidel ve zkušebním provozu.
  6. Vozidel používaných při výcviku.
  7. Vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče.
  8. Vozidel používaných pro vlastní potřebu.
  9. Zemědělských a lesnických traktorů.