Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • výpis z karty řidiče z Městského úřadu – odboru dopravy. POZOR – ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme).

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (pro skupiny C, CE, D, DE)
  3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu nebo dvě cvičné jízdy.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Podrobnosti vám sdělíme při vaší návštěvě v autoškole.