ZAHÁJENÍ KURZU:

Kurz autoškoly zahajujeme každý první týden v měsíci, střídavě v pondělí a v úterý.
Začátek kurzu vždy v 15:oo v prostorách APOLLO autoškoly v Uherském Brodě. Pokud možno přinést s sebou vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti od obvodního lékaře.

Pokud vám termín zahájení nevyhovuje, můžete se do autoškoly přihlásit kterýkoli jiný pracovní den, v pracovní době od 08:00 – 16:00 hodin.

Na zahájení kurzu je třeba zaplatit kurzovné, popřípadě zálohu.