Průběh praktického výcviku v řízení:

Výcvik je rozdělen stejně jako u ostatních skupin na 3 etapy:

 1. Etapa

 • provedení kontroly vozidla před jízdou
 • základní úkony řidiče před zahájením jízdy
 • nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro ovládání vozidla
 1. Etapa

 • procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu vozidel
 • důraz na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy
 • jízda vyšší rychlostí
 • nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu
 • ovládání výstroje a výbavy vozidla, například stěrače a ostřikovače skel, odmlžování, klimatizace nebo osvětlení vozidla, pro jeho bezpečný provoz
 • jízda za snížené viditelnosti,
 1. Etapa

 • dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu
 • jízda na různých kategoriích pozemních komunikací
 • řízení vozidla za ztížených podmínek
 • řešení složitých dopravních podmínek a dopravních situací
 • jízda za snížené viditelnosti.

Žadatel absolvuje vždy minimálně takový počet hodin, který je pro danou skupinu předepsán v příloze zákona č. 247/2000 Sb.