Podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb. v § 13 odst. 1:

 1. podat písemnou žádost (formulář ke stažení zde nebo vyzvednout v kanceláři autoškoly)
 2. doložit zdravotní způsobilost (formulář ke stažení zde nebo vyzvednout v kanceláři autoškoly)
 3. splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu. Začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku.
 4. mít na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, který doloží:
  • český občan zpravidla občanským průkazem
  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
 5. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení

ZAHÁJENÍ KURZU:

Kurz autoškoly zahajujeme každý první týden v měsíci, střídavě v pondělí a v úterý.
Začátek kurzu vždy v 15:oo v prostorách APOLLO autoškoly v Uherském Brodě.

Pokud vám termín zahájení nevyhovuje, můžete se do autoškoly přihlásit kterýkoli jiný pracovní den.

Na zahájení kurzu je třeba zaplatit kurzovné, popřípadě zálohu.