• Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla dva dny před zkouškou. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.
  • Závěrečná zkouška se koná na MěÚ v Uherském Brodě – ODBOR DOPRAVY
  • Zkoušku provádí zkušební komisař z  MěÚ Uherský Brod
  • Zkouška se skládá ze 2, resp. ze 3 částí:
    1. písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
    2. ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
    3. zkouška z praktické jízdy

POZOR!
Od 20.2.2016 může zkoušku z praktické jízdy, ev. z ovládání a údržby vozidla vykonat pouze ten žadatel, který PROSPĚL ze zkoušky z Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (TEST).

 

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.